Indmeldelse - Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

Du er her

Del:

Her kan du melde dig ind i Religionslærerforeningen.

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. 
 
Medlemskontingent er 420 kr. årligt (Pensionister, studerende, lærere uden pædagogikum eller fast stilling 210 kr.). Medlemskab inkluderer fire årlige eksemplarer af tidsskriftet Religion. 
 
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF bliver administreret af Dansklærerforeningens Hus. Har du adresseforandringer, eller vil du melde dig ud af Religionslærerforeningen, kontaktes rel@sekr.dk
 
(hovedfag/bifag)

Kommende kurser

Kom med til Nepal!

 

Nyt fra bladet

Religion nr 1 2020 har deadline 15/1

Vi arbejder på et temanummer om kognitionsforskning

Skriv til os hvis du vil bidrage til bladet! religion@htgym.dk

Bliv medlem

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.