Indkaldelse til generalforsamling i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF 2022

Du er her

Del:

Indkaldelse til generalforsamling i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF 2022

Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF indkalder hermed til generalforsamling, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingskurset ”Køn, seksualitet og religion” d. 29. september 2022 fra 17.30 – 18.30 på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svenborg.

Alle foreningens medlemmer er velkomne til generalforsamlingen. Hvis man ikke er deltager i kurset, kan man kun være med til generalforsamlingen og ikke i efterfølgende programpunkter. Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af sekretær(er).

3. Forelæggelse af formandens beretning + drøftelse.

4. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab for de seneste to år + drøftelse.

5. Fastlæggelse af kontingent for de kommende to år.

6. Valg af revisorer for det igangværende og det kommende regnskabsår.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 

8. Valg af en valgkomité på et medlem (udenfor bestyrelsen) for perioden indtil næste ordinære generalforsamling til at lede bestyrelsesvalget.

9. Opstilling af kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidaterne opføres i alfabetisk orden. Der gives under dette punkt fremmødte kandidater lejlighed til ligeledes i alfabetisk orden at afgive en kort valgudtalelse.

10. Eventuelt.

Forslag til dagsorden sendes til formand Kirsten Falkesgaard Slot (ks@svendborg-gym.dk) senest den 22. september 2022

På bestyrelsens vegne

Kirsten Falkesgaard Slot, konstitueret formand

Kommende kurser

Hasseriskursus ved Fals

Mandag d. 5/12 2022

Tilmelding: ja@hasseris-gym.dk

 

Nyt fra bladet

 

Religion nr 4 2022 har deadline 1/11

 

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud