• Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

 • Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

 • Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

 • Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

 • Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

Velkommen til Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.

Del:

Indkaldelse til generalforsamling i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF 2020

 Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF indkalder hermed til generalforsamling, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingskurset Det fjerde emne d. 2. oktober 2020 fra 8.30 – 9.30 på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svenborg. Alle foreningens medlemmer er velkommne til generalforsamlingen, men af hensyn til forholdsregler i forbindelse med Covid-19 skal ikke-deltagere i kurset sende en mail til formanden på thomas.oe.thomsen33@gmail.com, inden d. 23.9.2020 for at kunne deltage. Hvis man ikke er deltager i kurset, kan man kun være med til generalforsamlingen og ikke i efterfølgende programpunkter.

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af sekretær(er).
3. Forelæggelse af formandens beretning + drøftelse.
4. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab for de seneste to år + drøftelse.
5. Fastlæggelse af kontingent for de kommende to år.
6. Valg af revisorer for det igangværende og det kommende regnskabsår.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
7.1. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring i § 6, 2 (se forslag nedenfor)
8. Valg af en valgkomité på et medlem (udenfor bestyrelsen) for perioden indtil næste ordinære generalforsamling til at lede bestyrelsesvalget.
9. Opstilling af kandidater til bestyrelsesvalget.
Kandidaterne opføres i alfabetisk orden. Der gives under dette punkt fremmødte kandidater lejlighed til ligeledes i alfabetisk orden at afgive en kort valgudtalelse. Ved indkaldelsen har følgende valgt at stille op til bestyrelsesvalg: Mads Rokkjær Hammer (opstiller til genvalg), , Sine Camilla Jensen (opstiller til genvalg), Thomas Thomsen (opstiller til genvalg)  og Lene Wittrup (opstiller til genvalg)
10. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt 5 og 7 skal være formanden i hænde senest d. 16/9-2020 på ovenstående mail. 

På bestyrelsens vegne
Thomas Thomsen, Formand

 

Ad. 7.1: Bestyrelsen ønsker en sproglig ændring i vedtægterne §6, stk. 2 under den sjette pind:
”Valgt som suppleanter er den med det derefter højeste stemmetal. ”
Ønskes ændret til:
”Valgt som suppleant er den med det derefter højeste stemmetal.”

 

 

 

  

 

 

Kære medlemmer

 

Vi mangler stadig kontingentindbetalinger og begynder at sende rykkere ud i nærmeste fremtid.

Indbetal derfor gerne nu via den mail, der blev sendt til alle medlemmer i slutningen af april.

I mailen var vedhæftet faktura med ønske om, at man betalte via bank i år. Dette fordi vi er blevet opsagt af vores tidligere samarbejdspartner Dansklærerforeningens hus, og nu administreres af Dit Sekretariat. I den forbindelse vil vi gerne have et overblik over medlemmer og kontaktmuligheder til vores medlemmer, så hvis du ikke har fået mailen, så skriv til rel@sekr.dk, så sender vi den straks. 

 

På bestyrelsens vegne tak
Formand Thomas Thomsen
Næstformand og Kasserer Kirsten Falkesgaard Slot 

 

 

 

 

 

Hvis du har problemer med login, glemt password og den slags så skriv til religion@htgym.dk, der kan dog ikke ydes særlig meget it-teknisk support!

Bestyrelsens arbejde:

 • Her kan du læse gamle referater og se, hvad vi har arbejdet med
 • Du kan desuden læse lidt om, hvilke samarbejdsfora, vi deltager i, du kan se noget om vores økonomi og du kan læse både nyt fra bestyrelsen og nyt fra fagkonsulenten (det, der også har stået i bladet)

Kurser:

 • Her kan du læse om kommende kurser og tilmelde dig dem
 • Her er også div. blanketter m.v. til kursusarrangører og foredragsholdere

Fagbladet Religion:

 • Her er hjælp at hente for anmeldere, artikelforfattere og annoncører

Kontakt:

 •  Her finder du kontaktoplysninger på bestyrelsen og regionalsekretærerne

Artikeldatabase:

 • Her kommer alle gamle artikler fra bladet "Religion" i pdf-format, fra 2003 og frem - artikeldatabasen forvendtes ajourført 2020
 • Man kan kun komme til artiklerne ved at logge ind med sin bruger - det kræver at man tilmelder sig. Er du ikke medlem, må du derfor låne bladene på biblioteket i stedet

Kommende kurser

Corona-udskudt 

HF/KS religionskursus

Se mere!

Nyt fra bladet

Religion nr 2 2021 har deadline 1/4

Jesper Østergaard er igen gæsteredaktør

Fra kollega til kollega søger input fra jer!

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud