Til annoncører

Du er her

Del:

Vejledning til annoncører i Religion

Faktaoplysninger:

Religion udgives af Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF, hvis primære målgruppe er lærere i gymnasiet, på HF og VUC. Tidsskriftet bliver lavet af en ulønnet redaktion, og det bliver trykt af Tryk Team i Svendborg. Religion udkommer 4 gange om året (ca. 7 uger efter afleveringsfrist). Oplaget er på ca. 800

  • Annoncer skal være i høj opløsning og billeder i 300 dpi
  • Annoncer skal sendes elektronisk som pdf‐filer til redaktøren
  • Annoncer trykkes kun i farver og så vidt muligt på højreside
  • Format A (helside): 135 x 204  
  • Format B (halvsideI : 135 x H: 99

 

Deadlines: 

15. januar
1. april
1. august
1. november

 

Annoncepriser:

Kr. 2.500 for 1 side
Kr. 1.500 for 1⁄2 side
Rabat ved min. 4 helsidesannoncer i samme nummer af Religion kr. 9.000 (kr. 2.250 pr. stk). 

Kommende kurser

Kom med til generalforsamlingskursus!

Nyt fra bladet

Religion nr 4 2021 har deadline 1/11

Fra kollega til kollega søger input fra jer!

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud