Til annoncører

Du er her

Del:

Vejledning til annoncører i Religion

Faktaoplysninger:

Religion udgives af Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF, hvis primære målgruppe er lærere i gymnasiet, på HF og VUC. Tidsskriftet bliver lavet af en ulønnet redaktion, og det bliver trykt af Tryk Team i Svendborg. Religion udkommer 4 gange om året (ca. 7 uger efter afleveringsfrist). Oplaget er på ca. 700

  • Annoncer skal være i høj opløsning og billeder i 300 dpi
  • Annoncer skal sendes elektronisk som pdf‐filer til redaktøren
  • Annoncer trykkes kun i farver og så vidt muligt på højreside
  • Format A (helside): B: 170 x H: 245  
  • Format B (halvside): B: 170 x H: 120

 

Deadlines: 

15. januar
1. april
1. august
1. november

 

Annoncepriser:

Kr. 2.500 for 1 side
Kr. 1.500 for 1⁄2 side
Rabat ved min. 4 helsidesannoncer i samme nummer af Religion kr. 9.000 (kr. 2.250 pr. stk). 

Kommende kurser

Hasseriskursus ved Fals

Mandag d. 5/12 2022

Tilmelding: ja@hasseris-gym.dk

 

Nyt fra bladet

 

Religion nr 4 2022 har deadline 1/11

 

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud