Kontakt

Du er her

Del:

For hjælp adresseændringer skriv til: religion@htgym.dk

 

 

Bestyrelse:

Regina Ulf Christensen
Formand, presseansvarlig på foreningens vegne, i Fagligt Forum, menigt medlem af redaktionen og i kursusudvalg
E-mail: ru@hasseris-gym.dk

 

Sine Camilla Jensen
Næstformand, kommunikationsansvarlig og sekretær
E-mail: religion@htgym.dk

 

Mads Rokkjær Hammer
Kasserer, menigt medlem af redaktionen og i kursusudvalg
E-mail: mrh@vucfyn.dk

 

Jesper Østergaard
Redaktør, kontakt til universiteter (Århus) og i kursusudvalg
E-mail: jd@aarhushfogvuc.dk

 

Lene Wittrup
Kursusansvarlig, redaktør for rubrikken ”Fra kollega til kollega”, PS, kontakt til universiteterne (København)
E-mail: lene.wittrup@gmail.com

 

Anders Viborg
A
nmelderredaktør, fællesudvalg, kontakt til universiteter (SDU)
E-mail: asgad@aarhusstatsgymnasium.dk

 

Kirsten Falkesgaard Slot
EFTRE og skandinavisk samarbejde, menigt medlem af redaktionen og i kursusudvalg
E-mail: ks@svendborg-gym.dk

 

Kommende kurser

 

KLIMA OG RELIGION

Nyt fra bladet

 

Religion nr 1 2023 er vi i fuld gang med.

Deadline for Religion nr 2 2023 er 1/4 

 

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud