Kurser

Du er her

Del:

Nyt om kurser og foreningens kursusvirksomhed

 

KOMMENDE KURSER:

Generralforsamlingskursus efterår 2024

Der er en fejl i mailadressen, skriv til: asgad@aarhusstatsgymnasium.dk for tilmelding!

 Der er en fejl i mailadressen, skriv til: asgad@aarhusstatsgymnasium.dk for tilmelding!

 
 
 

Afholdt april 2023: 

 

MINORITETSKRISTENDOM

Den 8/4 holder vi kursus om minoritetskristendom fra 9-16 på Aarhus HF & VUC, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C

Og vi har stadige ledige pladser!

Kurset er tænkt som inspiration til at inddrage kristendom på nye måder i undervisningen eller som inspiration til et 4. emne.

Ved tilmelding modtager I det endelige program, men I kan glæde jer til at høre Astrid Krabbe Trolle tale overordnet om minoritetskristendom i Danmark, Malene Fenger-Grøndahl vil holde oplæg om den katolske kirke i Danmark, Emil Saggau om den ortodokse kirke og dens udfordringer samt Annika Hvithamar om Jehovas Vidner i Danmark.

Pris:
Medlemmer: 1200
Ikke-medlemmer:1500

Tilmelding og henvendelse:
Anders Viborg asgad@aarhusstatsgymnasium.dk
(Sidste frist for tilmelding 1/4-2024).

 

 

 

Afholdt oktober 2023:

 

 

 

AFHOLDT februaR 2022:

 

 

AFHOLDT DEcEMBER 2022:

 

AFHOLDT September 2022:

 

 

 

AFHOLDT marts 2022:

Religion og populærkultur

På kurset vil du blive klædt på til at arbejde med »Religion og populærkultur« som et bud på læreplanens fjerde emne eller næste års SRP/SSO, og du vil møde forskellige oplægsholdere, der hver især bidrager med deres helt egen, særegne vinkel på »Religion og populærkultur«. 

Tirsdag 1/3 2022 KL. 9.45 -16.00

Svendborg Gymnasium, A.P. Møllersvej 35, 5700 Svendborg

 

KURSUSPROGRAM

9.45-10.15: Ankomst og kaffe

10.15-10.30: Velkomst og præsentation af program

10.30-11.30: Christoffer Nissen: Religion, marginalisering og identitetsopfattelser i Hiphop: En undersøgelse af religiøse udtryk på Kendrick Lamars album DAMN (2017)

11.30-12.30: Frokost

12.30-13.45: Markus Davidsen: Fiktionsbaseret religion i undervisningen

13.45-14.15: Kaffe og kage

14.15-15.45: Laura Feldt: Forskningsfeltet religion og populærkultur: Fortællinger og identitet fra fantasyromaner til film med The Potterverse som case

15.45-16.00: Evaluering og tak for denne gang

 

Pris
Medlemmer: 1200
Ikke-medlemmer: 1500

Tilmelding og henvendelse: Regina Ulf Christensen ru@hasseris-gym.dk 

 

 

 

AFHOLDT DecemBER 2021:

 

 

Februar 2021 Kurset bliver flyttet til senere på året (muligvis september) pga corona-situationen.

or info eller tilmelding kontakt Lene Wittrup: wi@fgc4.dk

 

 

Afholdt december 2020: 

 

 

  

 

Afholdt Oktober 2020:

 

 

 

Afholdt i februar 2020:

 

 

 

Afholdt i december 2019:

  

Afholdt oktober 2019:

Kursus i Østens religioner

 

”Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF” afholder et kursus med fokus på buddhisme og andre østlige religioner. Det vil blive afholdt på Gomde på Helgenæs den 2. og 3. oktober 2019. Kurset er arrangeret i samarbejde med Afdeling for Religionsvidenskab, AU.

 

TILMELDINGSFRISTEN ER OVERSKREDET, MEN DER ER STADIG LEDIGE PLADSER, HVIS DU ER VILLIG TIL AT BO PÅ ET DOBBELTVÆRELSE!

 

De asiatiske religioner hører til religionshistoriens klassikere. Heriblandt ikke mindst buddhisme og hinduisme, som gør regionen forførende krydret og spraglet, og et oplagt område til studier af ikke-monoteistisk religion.

 

Det sker dog, at pensum i østlige religioner trænger til en fornyelse – nye tekster, nye ritualer, nye perspektiver eller måske ligefrem en ny religion.

 

Kurset vil komme med indspark hertil, med forskningsbaseret viden formidlet til konkret undervisningsbrug. Med Asiens nutidige status som økonomisk og kulturel førerhund er det et nødvendigt område at fordybe sig i, også tværfagligt – derfor inddrager vi også oplægsholdere, som har andre vinkler en rent religionshistoriske. Vi dykker simpelthen ned i guldgruben og skaber ny inspiration til undervisningen.

 

Oplægsholdere:

Jørn Borup

Andreas Doctor

Mikael Aktor

Jesper Østergaard

 

Adresse: Rangjung Yeshe Gomde, Smedehalden 3, Esby, DK - 8420 Knebel. (Der arrangeres fælles transport fra Hovedbanegården i Aarhus, for de interesserede). 

 

Pris:For medlemmer af religionslærerforeningen for gymnasiet og HF:
2600 kr. pr. deltager (hvis du vil sove på dobbeltværelse), 3000 kr.(hvis du ønsker enkeltværelse). 3500 kr. for ikke-medlemmer.

 

Tilmelding til Birgit Andersen på mail: ba@paderup-gym.dk

I din tilmelding bedes du anføre: Navn, mailadresse, medlemsnummer samt din skoles navn og EAN.NR.

Du bedes også angive, om du ønsker enkeltværelse, eller om du kan bo på tomandsværelse.

Seneste tilmelding er 20. juni 2019. Da der er et begrænset antal pladser, sker tilmelding efter ’først til mølle-princippet’.

 

 

 

 

Afholdt marts 2019:

Religion og Materialitet

 Kursus fredag d. 1. Marts 2019 på Paderup Gymnasium

 Materialitet giver mulighed for at røre religion. Dette kursus vil belyse hvilken rolle materialitet har i religiøse      kontekster, og hvordan religiøs praksis også er taktil praksis.I ritualer kan guder og andre overnaturlige agenter være til stede gennem genstande og lignende, og materialitet giver en synlighed til ellers usynlige guder, forestillinger og mytologier. Oplægsholderne har alle arbejdet med materialet i forskellige religiøse kontekster, fra det førkristne Norden, over kristendom og islam til buddhisme. Metodiske tilgange til materialitet vil blive præsenteret, og undervejs kommer vi forbi både kultpladser, kirkerum, koraner og piller, der udfrier fra Samsara.

PROGRAM:
Fra kl. 9.30: Rundstykker og kaffe
Kl. 10.00: Velkommen & praktiske oplysninger
Kl. 10.15-11.30: Mads Dengsø Jessen (Ph.d. i forhistorisk arkæologi, Nationalmuseet): ”Arkæologiske studier af førkristen religion og ritualpraksis”
Arkæologiske spor på flere stormandsgårde rummer vidnesbyrd om førkristen religion i en periode, hvor den nordiske mytologis gudeverden tager form, og der sker ændringer i religionsudøvelsen. Kultbygninger, offeranlæg og spor efter rituelle handlinger kan nu identificeres arkæologisk, og oplægget vil præsentere en række eksempler på rituelle genstande og kontekster, der fortæller om den førkristne religion, ritualer og forestillingsverden
Kl. 11.30-12.45: Kirstine Helboe Johansen (Ph.d. i teologi, AU): ”Krop, kirkerum og ting og sager
Hvad sker der når kirkerum, deltagere og genstande spiller sammen på nye måder i kendte og kreative kirkelige praksisformer?

Kl. 12.45-13.30 Frokost & pause.

 Kl. 13:30-14.45: Katrine Boserup Jensen (Cand.mag. i Religionsvidenskab):  “Koranens materialitet og muslimers håndtering af Koranen som fysisk genstand”
Oplægget giver en gennemgang af forskellen mellem en hermeneutisk og artefaktisk forståelse og brug af helligtekst, og hvordan en sådan skelnen kan forklare muslimers håndtering af Koranen som fysisk genstand. Undervejs vil hun give eksempler fra sit feltarbejde på muslimsk praksis set ud fra et materielt perspektiv.

Kl. 14.45-15.15: Kaffepause

Kl. 15.15-16.30: Jesper Østergaard (Ph.d. i Religionsvidenskab, Aarhus HF & VUC): ”Sansernes soteriologi - materialitet og udfrielse i tibetansk buddhisme”
I buddhismens kredsløb af fødsel og død – Samsara – afgør karma, hvor man er placeret, og hvor man går videre til. Dog besidder enkelte genstande kraften til at ”udfri gennem sanserne”, så ved at høre, se eller smage disse genstande kan der være en sansernes vej til Nirvana.

Kl. 16.30-17.00: Evaluering og farvel & tak

Praktiske oplysninger:

Sted: Paderup Gymnasium, Apollovej 64, 8960 Randers SØ

Tidspunkt: Fredag d. 1. Marts kl. 9.30 - 17.00

Pris: 1000 kr for medlemmer, 1200 kr for ikke-medlemmer

Deltagerantal: max 80 personer

Tilmelding: Nu! (og senest 1/2 2019) Til Birgit Andersen på mail: ba@paderup-gym.dk
I din tilmelding skal du skrive: Navn, mailadresse, medlemsnummer, din skoles navn og EAN. NR. samt hvis der er særlige hensyn i forbindelse med forplejning.

 

 

 

 

 

I december 2018 er afholdt:

Sandheden om Mellemøsten?

Kursus arrangeret af Foreningen af lærere i samfundsfag, Historielærerforeningen & Religionslærerforeningen

Tirsdag d. 11. december, kl 8.00, 2018 Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg

 

 

 

 

I september 2018 er afholdt:

 

 

KS-kursus 30. januar 2018: Reform og Reformation. Rosborg Gymnasium


FALS, Religionslærersforeningen- og Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF udbyder den 30. januar 2018 et KS-kursus om de ’reformerede’ læreplaner i Kultur- og samfundsfag 2017, samt ”Reformationen 1517-2017”.

Program

9.00 Morgenmad.

9.30 Velkommen og præsentation af kursusprogram.

9.45 Gruppearbejde: Hvordan gøres faget anvendelsesorienteret?

10.45 Pause

11.00 10 spørgsmål til fagkonsulenterne om KS

12.00 Frokost.

12.45 Luther og Velfærdsstaten. Jørn Henrik Petersen, professor i Social Videnskab.

13.45 Pause.

14.00 Luther, demokrati og menneskerettigheder 1517 - 2017. Jens André Herbener. Mag. Art i religionsvidenskab og semitiske sprog.

15.00 Afrunding tak for i dag.

 

Sted: Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

 

Vi lægger vægt på, at man som deltager byder ind med erfaringer fra og ideer til, 
hvordan de nye læreplaner bedst sættes i spil ude på de enkelte skoler.
I den forbindelse sender vi inden kurset et oplæg til debat ud til alle deltagere.
Tilmelding: Via dette link: http://fals.nu/begivenheder/  Fristen er den 7.12.2017
Pris: 800 kr.

For yderligere information, kontakt: Jens Peter Larsen (JPL_Larsen@yahoo.dk), Kirsten Falkesgaard Slot (ks@svendborg-gym.dk), Lasse Taagaard Jensen (LJE@NGHF.DK)

Fyraftenskursus 3. oktober 2017 KU  

Læs mere om kurset hér.

 

Religion og globalisering kursus 22. september 2017

Til efteråret afholder Religionslærerforeningen for STX og HF et éndagskursus, hvor vi ser på religionerne i et globalt perspektiv. Med de nye læreplaners fokus på religion i en global kontekst er det således et kursus, som tilgodeser de nye krav efter reformen. Vi vil med andre ord hæve blikket ud over Danmark og se på, hvad der rører sig i det religiøse landskab på globalt plan.

TID & STED:  

Christianshavns Gymnasium, København fredag d. 22. september 2017.

 

PROGRAM: 

Rundstykker og kaffe fra kl. 9.30

kl. 10.00 Velkommen

kl. 10.15-11.45 Margit Warburg, KU: Teoretiske perspektiver på religion og globalisering. 

kl. 11.45-12.30 Frokostpause.

kl. 12.30-14.00 Annika Hvithamar, KU: Kristendom i virkeligheden.

Kaffe og kage

kl. 14.15-15.30: Clara Uhd Nielsen, Cand.mag i religionssociologi: Globaliseret islam - og hvad de synlige, formålsbestemte moskeer i København viser om islam i en dansk kontekst. 

kl. 15.45-16.45: Marianne Qvortrup Fibiger, AU: Østliggørelse af Vesten i en global verden.

kl. 16.45-17.00 Evaluering og farvel og tak.

 

Prisen er 1000 kr pr deltager inklusiv forplejning (1200 for ikke-medlemmer).

Tilmelding kan allerede nu ske til Ann-Louise Ljungcrantz på mail: al@cg-gym.dk med følgende oplysninger: Navn, tlf.nr, medlemsnummer samt din skoles EAN.NR

Sidste tilmeldingsfrist er d. 1. september 2017.

 

Kommende kurser

Tilmeldingsfrist til generalforsamlingskurset er 3/7!

 

Nyt fra bladet

 

Deadline for Religion nr 2 2024 er 1/4

 

 

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud