Nyt fra Fagkonsulenten

Du er her

Del:

Nyt fra fagkonsulenten - September 2020

 

Kære alle

Håber først og fremmest, at I har haft en god ferie/sommer. Det var tiltrængt oven på det mærkeligste forår, de fleste af os har oplevet, hvor al ens undervisning pludselig skulle omtænkes.

Selvom der de fleste steder er næsten normale forhold igen – fx at klasserne igen må være sammen og i ét lokale – må vi nok indstille os på, at også dette skoleår på forskellig vis kan blive påvirket af covid-19. Som lærerne i bl.a. Aarhus-området allerede har oplevet. Forhåbentlig kan erfaringerne fra foråret gøre det lidt lettere i fald, vi igen skal omlægge undervisningen eller lign.

Som skrevet ud før ferien var religion et populært valg i forbindelse med den nye SRP, hvor ca. 5% af opgaverne inddrog religion i mange forskellige fagkombinationer. Mest populære fag at samarbejde med var engelsk, hvorefter kombination med fagene biologi/biotek, samfundsfag og musik i nævnte rækkefølge udgjorde næsten alle resterende opgaver. Der var dog også eksempler på samspil med fysik, latin, matematik, fransk og tysk – så alt i alt en stor spredning, der fint demonstrerer de mange muligheder, der er for samspil mellem religion og andre fag.

Der er en generel erfaringsopsamling omkring SRP i gang, men jeg har allerede hørt fra en del lærere, der overvejende har haft positive oplevelser med at være ude som censorer eller fungere som vejledere. På dette skoleårs FIP-kurser vil der selvfølgelig være fokus på at få indsamlet og delt gode og dårlige erfaringer, forud for at den næste runde SRP sættes i gang fra marts.

Dette års FIP-kurser er placeret 4. februar på Nørre Gymnasium i København og 5. februar på Aarhus Gymnasium i Tilst. Udover opsamling på SRP vil der også være fokus på bl.a. fagdidaktik. Resten af programmet er under udarbejdelse og vil snarest blive offentliggjort på GLs tilmeldingsside.

På grund af de gældende retningslinjer under covid-19, kan det være vanskeligere end normalt fx at gennemføre feltarbejde og andre udadrettede aktiviteter i det indeværende skoleår. Man må – som i foråret – være lidt kreativ og finde lokale løsninger, så aktiviteterne fortsat ”giver eleverne muligheder for at studere den levende og levede religion.” Man kan også med anvendelse af digitale løsninger og værktøjer fortsat give eleverne mulighed for at ”opleve sig selv som iagttagere og lyttere i en verden, som måske er dem meget fremmedartet, og som de skal forholde sig tilstræbt objektivt og registrerende til.”

Til sidst vil jeg gerne gøre reklame for, at alt materiale fra de tidligere års FIP-kurser samt en række helt nye forløb, med fokus på de nye kompetenceområder, er at finde på emu.dk.

Mvh
Christian Vollmond 

 

Kommende kurser

Corona-udskudt 

HF/KS religionskursus

Se mere!

Nyt fra bladet

Religion nr 2 2021 har deadline 1/4

Jesper Østergaard er igen gæsteredaktør

Fra kollega til kollega søger input fra jer!

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud