Nyt fra Fagkonsulenten

Du er her

Del:

Nyt fra fagkonsulenten 

December 2021 

Kære kolleger

Først og fremmest tak til både oplægsholdere og deltagere på FIP-kurserne! Der var mange relevante input og diskussioner om SRP, global dannelse i faget, faglig KS-prøverne og meget mere.

Nogle af oplæggene og workshops’ne vil i ændret form blive formidlet på emu.dk, men de anvendte præsentationer m.m. vil ikke være at finde derinde som i forbindelse med tidligere FIP-kurser.

I forbindelse med diskussionerne om religionsfaget i SRP, så får eleverne, der inddrager religion C, statistisk en lavere karakter end middelværdien af deres års- og prøvekarakter i faget. Dette kunne tyde på, at det fortsat er godt at være opmærksom på, at få trænet deres skriftlige kompetencer i faget, da denne tendens særligt er tydelig i fag, der ikke traditionelt har en så udfoldet skriftlig dimension. Da der ved flere fip-kurser har været fokus på det skriftlige arbejde i faget, kan man på emu.dk finde mange ideer til øvelser m.m.

Herudover var store dele af kurset opdelt i forskellige workshops, hvor der blev diskuteret flerkulturelle klasserum, de nye elementer i reformen og læreplanen, og fagdidaktiske udfordringer i den daglige undervisning.

På kurset om Kultur- og Samfundsfaggruppen var vi omkring udfordringerne ved prøveformerne, og opmærksomhedspunkter i forhold afviklingen heraf. Herudover var der oplæg omkring interkulturel didaktik, der også gav anledning til interessante diskussioner og erfaringsudvekslinger. Materialerne fra kurset er allerede fremsendt til deltagerne, og forhåbentlig vil der i foråret komme nyt på emu’en i forlængelse af kurset, da en del deltagere viste interesse for at arbejde videre med forskellige faglige og didaktiske udfordringer i faggruppen. Måske det kan give an- ledning til nye ideer og anbefalinger, der kan inspirere arbejdet i KS.

I forhold til eksamen i den kommende vintertermin (nyhedsbrevet udsendes også gennem emu’en) har den politiske forligskreds aftalt at der igen, som ved somme- rens prøver, ”etableres ... mulighed for lokalt at tilpasse prøvegrundlaget, så der tages hensyn til forløb, som har været afholdt som nødundervisning uden fysisk fremmøde – på linje med den mulighed, der blev givet i sommerterminen 2021. ” Dette gælder også ved sommerens prøver, hvilket dog for indeværende primært er relevant for fag med en flerårig tilrettelæggelse. Reglerne fra sommerterminen er udfoldet i mit nyhedsbrev fra april.

Mvh Christian Vollmond, fagkonsulent, styrelsen for undervisning og kvalitet 

 

Kommende kurser

RELIGION OG POPULÆRKULTUR

Kom med på kursus til marts!

Nyt fra bladet

 

Religion nr 1 2022 har deadline 1/2

 

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud