Nyt fra Fagkonsulenten

Du er her

Del:

Nyt fra fagkonsulenten 

Kære kollegaer over hele landet

Nu går skoleåret på hæld, og når dette nummer af Religion udkommer, er vi alle nok godt i gang med eksamensperioden og sidder og eksaminerer og censurerer ved de grønne eksamensborde. For nogle er det måske nogle år siden, man har haft elever til eksamen på grund af Corona, men i år skulle vi gerne kunne gennemføre eksamensperioden som normalt. Mere om eksamen senere.

FIP-kurser: Allerførst vil jeg gerne sige et stort tak for sidst til alle jer, der deltog i forårets FIP-kurser. Til religions-FIP mødtes knapt 60 lærere fra hele landet på Rødkilde Gymnasium d. 8. marts. Formiddagen brugte vi på oplæg fra Karna Kjeldsen, der med fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser, præsenterede de emner og undervisningsformer, eleverne har med i baggagen fra grundskolen, og jeg tror, at alle fik nogle øjenåbnende informationer med hjem, som forhåbentlig kan bruges i mødet med eleverne i religionsfaget. Efter frokosten holdt Rasmus Tranum Kristensen en workshop og oplæg om tekstlæsningsdidaktik. Her blev deltagerne introduceret for måder at gå til tekstlæsningen på, som hjælper de elever, der har kognitivt styringsfunktionsbesvær, men som bestemt også kan styrke alle andre elevtypers arbejde med den daglige tekstlæsning. Der blev lavet øvelser med LEGO-klodser, dialogcirkler og meget mere, og der var gode snakke rundt ved bordene, da deltagerne skulle sætte sig i elevernes sted og arbejde med bl.a. begrebspile og se eksempler på gamification i religionsundervisningen. Dagens sidste indlæg bestod af to workshops med henholdsvis Lise Ludvigsen om etik i det senmoderne samfund med særligt fokus på klimaetik, og Signe Elise Bro, der talte om nordisk religion, oversættelsesproblematikker og værklæsning af Vølvens spådom på religion B.

D. 15. marts var der samlet 35 ks-lærere og to fagkonsulenter på Fredericia Gymnasium til ks-FIP. Her var der om formiddagen fokus på overgangsproblematikker i historie og samfundsfag ved Jakob Ragnvald Egstrand og i religion ved Anne Yde Vestergaard. Efter en walk and talk og efterfølgende diskussion på baggrund af formiddagens oplæg var der om eftermiddagen workshops i fagets tre fagpinde, der havde fokus på bl.a. professionsretning og særfaglige problematikker ved Ulla Loumann (rel.), Mette Schack Karlesen (samf.) og Niels Nøddebo Petersen (hist.). Dagen sluttede af med en ks-karrusel, hvor der var mulighed for at dele erfaringer fra workshops og den daglige undervisning hjemme på skolerne.

Jeg tog fra begge kursusdage med en rigtig god fornemmelse i maven efter at have deltaget i mange spændende samtaler om vores fag, og evalueringerne af begge kurser peger på, at deltagerne har fået ny viden og inspiration med hjem. Tak til alle deltagere og oplægsholdere på begge kurser. Deltagerantallet på FIP-kurserne kunne godt ønskes lidt højere, så næste år er det planen at afholde to religions-FIP både i Vest- og Østdanmark, så transporttiden bliver lidt kortere for flere. Datoerne for de kommende kurser vil være at finde på GLs hjemmeside efter sommerferien.

Hvis du er interesseret i de slides, der blev sendt ud fra de to kurser, er du velkommen til at skrive til mig på min e-mail, som du finder nedenfor.

Seksualundervisning: Fra næste skoleår bliver seksualundervisning obligatorisk for alle elever på stx, toårig hf, hhx og htx. I lovforslaget er der lagt op til en fri tilrettelæggelsesform, hvor området både kan indgå i de enkelte fag, i flerfagli- ge forløb og på temadage. Det er op til den enkelte skoleleder at afgøre, hvordan undervisningen tilrettelægges i de enkelte klasser. Der lægges dermed ikke op til krav om, at området skal indgå i særligt udvalgte fag. Hvis I har input til, hvordan seksualundervisning kan afvikles i religionsfaget eller i et flerfagligt forløb, hvor faget indgår hører jeg meget gerne fra jer

Eksamen: Eksamensperioden er jo lige om hjørnet, og ligesom i sidste nummer af Religion vil jeg lige gøre opmærksom på de nye vejledninger om censorindbe- retninger, der er kommet på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Censorindberetning | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) Den bruges i tilfælde af, at man oplever noget i forbindelse med eksamen, der er i strid med gældende regler. Vær opmærsom på, at hvis der opstår situationer inden eksamen med f.eks. manglende opfyldelse af faglige mål i undervisningsbeskrivelsen eller manglende vilje til at indgå dialog om eksamensspørgsmål eller lignende, kontakter man eksaminator, og hvis det ikke hjælper, den respektive skoles leder, som så tager sig af sagen. Censorindberetninger bruges, hvis reglerne ikke overholdes i forbindelse med selve eksaminationen og voteringen.

Når I modtager eksamensopgaver/-tekster, så vær opmærksom på, at der ikke må være angivet forløbstitler, emner eller religioner sammen med teksterne (se Religion 1 – 2023 for uddybning). Jeg vil opfordre til, at hvis man har indvendinger til eksamensopgaverne f.eks. om længde af tekster, materialets anvendelighed, læsbarhed o.s.v., så ring eksaminator op og få en snak, så der ikke opstår unødige forvirringer eller uoverensstemmelser over mail. Ofte er det nemmere at blive enige om det, der skal rettes, hvis man taler sammen. Dette er kun en opfordring, og ikke noget krav, men det kan hjælpe til at undgå unødige misforståelser.

God sommer: Med sommerferiens komme er mit første år som fagkonsulent også ved at være gået. Det har været et spændende og udfordrende år med mange nye arbejdsopgaver og områder, jeg har skulle sætte mig ind i. Men det har mest af alt været rigtig sjovt og spændende, og jeg glæder mig til at tage hul på næste skoleår med noget mere erfaring og rutine i baggagen. Tak for al den opmuntring, jeg har mødt, både da jeg tiltrådte i august og i løbet af året. Tak for mange gode mails og samtaler, som jeg ser frem til endnu flere af næste skoleår. Hvis du har brug for at få fat på mig som fagkonsulent i enten religion og ks, så kan du skrive til mig på thomas.oerneborg.thomsen@stukuvm.dk eller fange mig på telefon 21 38 41 13.

Rigtig god eksamensperiode til jer alle og god sommerferie, når den melder sig. Vi ses i skoleåret 2023/2024.

Thomas Ørneborg Thomsen Fagkonsulent i religion og ks 

 

 

Kommende kurser

 

 Foreningens afholder USA-kursus itil efteråret 2023!

Nyt fra bladet

 

Deadline for Religion nr 3 2023 er 1/8

Se frem til Jespers redaktørdebut!

 

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud