Nyt fra Fagkonsulenten

Du er her

Del:

Nyt fra fagkonsulenten - Marts 2020

KÆRE KOLLEGER

I slutningen af januar havde jeg igen mulighed for at møde alle dette skoleårs pædagogikumkandidater, da det vi samledes om det nye ’fagdidaktiske projekt’. Dette er et nyt element i pædagogikumordningen, der udvider arbejdet med fag- didaktik. Projektet tager udgangspunkt i en af kandidaten valgt case, der gennem inddragelse af relevant (fag)didaktisk teori og aktionslæring undersøges og præsenteres på 2. besøg. Der er megen inspiration at hente i kandidaternes arbejde, så hør eventuelt din kollega i pædagogikum om vedkommende har arbejdet med religion 6

Af nyt fra ministeriet kan det desuden nævnes, at der på EMU’en er blevet offentliggjort et interessant nyt materiale omkring ’normer på spil’, med en række konkrete undervisningssekvenser m.m. Flere af dem vil kunne knyttes til og bruges i religionsundervisningen: https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Normer%20p%C3%A5%20spil%20i%20undervisningen_0.pdf

CHRISTIAN VOLLMOND 

 

Kommende kurser

Kom med til generalforsamlingskursus!

Nyt fra bladet

Religion nr 2 2020 har deadline 1/4

 

Skriv til os hvis du vil bidrage til bladet! religion@htgym.dk

Bliv medlem

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.