Nyt fra bestyrelsen

Du er her

Del:

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 4 2023

Kære kolleger,

Sikke et vådt og blæsende efterår, vi har været igennem siden sidste blad, det har jo nærmest været som en syndflod visse steder.

Nogle religionslærere havde det dog varmere end andre, for i oktober løb vores rejsekursus ”Roadtrip i Kentucky og Texas” af stablen med 18 deltagere. Rejseguiderne var Mads R. Hammer og Kirsten Falkesgaard Slot, der havde lagt et spændende program med besøg på både Creation Museet i Kentucky, megakirker i Dallas og Houston og møde med republikanske top-politiker i Texas. Bortset fra en enkelt parkeringsbøde, forløb kurset fuldstændigt problemfrit, faktisk var heldet med de rej- sende flere gange, og tilfældige møder gav ekstra interessante oplæg eller besøg. Vi er sikre på, at alle vendte fagligt berigede hjem efter 10 dage i USA og vi er begejstrede for, at vi som forening kan få rejsekurser til at løbe rundt. Tak til alle deltagere!

Når det så er sagt, har vi måttet finde sparekniven frem i foreningen. Vi har skiftet trykkeri for at spare lidt penge på bladet, da vi ønsker at fastholde at kunne sende et fysisk blad ud til vores medlemmer. Bestyrelsen vælger også at afstå fra at modtage det mindre beløb, ”telefonpenge”, som vi ellers plejer her i slutningen af året, for vores bestyrelsesarbejde. Det skyldes bl.a. at vi skal have råd til at trykke den fagdidaktiske udgivelse, som vi har arbejdet længe på, og som vi håber udkommer i 2024.

Oktober bød også på en foreløbig afrunding på debatten om en koranlov, idet det oprindelige lovforslag er blevet modificeret en del. Vi har på både egne og vores medlemmers vegne været bekymrede for, om lovforslaget kunne betyde, at man som religionslærer og underviser i islam kunne risikere et sagsanlæg efter denne lov. Vi er mindre bekymrede nu, men sidste punktum er nok ikke sat i denne sag.

Ja, der er da gået politik i religion i Danmark ... Så derfor er vi gået i gang med at planlægge General-forsamlingskurset i 2024 med titlen ”Politik og religion” (dog ikke kun med fokus på Danmark). Du kan derfor allerede nu sætte kryds i kalenderen 10.-11.oktober 2024, hvor vi traditionen tro holder kursus på det dejlige Christiansminde Hotel i Svendborg. Derudover har vi planlagt et et-dagskursus i Aarhus d. 8. april. Her vil emnet være ”Minoritets-kristendom(me)”, og fokus vil ligge på Danmark. Emner som Jehovas Vidner, den katolske kirke og den ortodokse kirke mm. vil blive undersøgt (se reklame for kurset i bladet). Lige om hjørnet venter også Hasseris-kurset 4.december, hvor vi deltager og håber at se nogle af jer. (se reklame for kurset i bladet)

Vi har i bestyrelsen også drøftet forslaget om nedskæringer af kandidaten-uddannelsen (som vi selvfølgelig er imod), og vores formand, Regina Ulf, nåede at kommentere sagen til en artikel i GL som sin sidste opgave inden barslen. Det kan du læse mere om i GL’s artikel 31.10.2023, ”Kvalitetsforringelse: Faglige foreninger advarer mod kortere uddannelser af gymnasielærere”. Ej heller i denne sag er sidste punktum jo sat, så det bliver lidt nervepirrende at følge debatten om disse nedskæringer.

Det er i bestyrelsen besluttet, at undertegnede, Lene Wittrup, varetager formands- posten, mens Regina Ulf er på barsel. Derudover har der lige været valg til vores bestyrelse, men da ingen stillede op, Regina Ulf er på barsel, og Kirsten Falkesgaard Slot ikke genopstiller, mangler vi faktisk et medlem. Vores suppleant, Sanne Loft, er, som det også stod i sidste blad, dog trådt ind fuldt i bestyrelsen nu, men vi har ingen suppleanter. Denne udvikling er vi lidt bekymrede over, og vi håber, at nogle af jer på sigt får lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

På bestyrelsens vegne, Lene Wittrup 

 

Tidligere Nyt fra bestyrelsen:

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 4 2023

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 3 2023

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 2 2023

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 1 2023

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 4 2022

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 3 2022

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 2 2022

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 1 2022

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 4 2021

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 3 2021

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 2 2021

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 1 2021

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 4 2020

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 3 2020

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 2 2020

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 1 2020 

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 4 2019

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 3 2019

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 2 2019

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 1 2019 

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 4 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 3 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 2 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr. 1 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2016

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2016

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2016

Kommende kurser

Kom på kursus i minoritetsreligion i Århus 8/4 2024

 

Nyt fra bladet

 

Deadline for Religion nr 2 2024 er 1/4

 

 

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud