Nyt fra bestyrelsen

Du er her

Del:

NYT FRA BESTYRELSEN Maj 2021

Kære medlemmer, velkommen tilbage efter en forhåbentlig god og velfortjent sommerferie, og velkommen tilbage til et skoleår, der, hvis sol og måne står rigtigt, kun kan blive bedre end det, vi er gået ud af. Vi håber, I er kommet godt i gang ude på skolerne, og at skolestarten ikke alt for mange steder er endt i virtuel undervisning.

I bestyrelsen havde vi den store glæde, efter et forår med virtuelle møder, igen at kunne samles, hvilket vi gjorde i Odense d. 27. august, og her fik vi skudt planlægningen af et nyt år godt i gang. Som på mange andre fronter kan virtuelle møder fungere fint nok, men det er i den direkte dialog og det fysiske møde, at arbejdet i bestyrelsen virkelig rykker. Derfor er det også de fysiske møder, vi vil prioritere fremover. Heldigvis! Foreningsmæssigt starter et spændende år med generalforsamlingskursus d. 1 og 2. oktober i Svendborg, som er fuldt booket. Det glæder os rigtig meget, at så mange vil med til Svendborg og søge inspiration til det fjerde emne, der er temaet for kurset. Der er, når bladet udkommer, blevet indkaldt til generalforsamling på vores hjemmeside og på Facebook-siden.

D. 8. februar afholder vi KS-kursus i København på Efterslægten. Her er der mulighed for at få nye vinkler og inputs til KS-undervisningen, samt at udveksle erfaringer og gode idéer med kollegaer fra hele landet. Der er stadig pladser på kurset, så tjek annoncen bagerst i bladet og skynd dig at få dig meldt til.

Som tidligere år har vi samarbejdet med FALS og Historielærerforeningen om Hasseris-kurset d. 7.december, der i år har titlen The End og Europe? Her er masser af guf for religionslærere, bl.a. den franske politolog Oliver Roy, der skal tale ud fra titlen: Is there a European Culture confronting Islam?

Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak til alle jer medlemmer, der har måtte trækkes med den lidt omstændige proces med indbetaling af kontingent i år og registrering på foreningsadministrationshjemmesiden. Det er denne side, I fremover skal bruge, når I skifter adresse, email, telefonnummer osv. Ved at have medlemsoplysningerne samlet der, er det meget nemmere for os og vores administratorer i Dit Sekretariat at holde styr på medlemsoplysningerne, og dermed er det også nemmere for os at komme i kontakt med jer, når der f.eks. er valg til bestyrelsen. Sørg for at gå ind på https://medlemmer.foreningsadministration.dk og tjek, at dine oplysninger, især e-mailen, er rigtige. Vi arbejder på at få lavet en ny PBS-aftale med banken, så kontingentindbetaling fremover kan blive automatiseret igen. Det vender vi tilbage med senere på året.

Der er igen i år mulighed for at opstille til valg til bestyrelsen. Hvis du er interesseret i at høre om arbejdet eller ønsker at stille op, er du velkommen til at sende en mail til formanden på thomas.oe.thomsen33@gmail.com for at høre nærmere om foreningens arbejde. I år er Mads Rokkjær Hammer, Lene Wittrup, Sine Camilla Jensen og jeg selv, Thomas Thomsen på valg. Hvis der ikke melder sig andre kandidater, genvælges de siddende medlemmer, der alle genopstiller. Hvis der udskrives kampvalg, foregår dette via et link, der sendes ud til medlemmerne via e-mail, så derfor er det endnu engang vigtigt, at vi har det rigtige medlemsoplysninger på jer alle.

Bestyrelsen ønsker jer alle et godt efterår og et forhåbentligt normalt skoleår. 
Thomas Thomsen, Formand

 

 
  

Tidligere Nyt fra bestyrelsen:

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2021

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2020

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2020

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2020

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2020 

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2019

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2019

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2019

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2019 

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2016

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2016

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2016

Kommende kurser

Skal du til Hasseris til december?

Se mere!

Nyt fra bladet

Religion nr 3 2021 har deadline 1/8

Fra kollega til kollega søger input fra jer!

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud