Nyt fra bestyrelsen

Du er her

Del:

Nyt fra bestyrelsen december 2019

2019 lakker mod enden, og når du sidder med bladet i hånden, trænger du sikkert til en velfortjent juleferie. Nogle HF-lærere kæmper sikkert lige nu med KS-eksamener og ser måske endnu mere frem til ferietiden. God arbejdslyst ude ved de grønne borde.

2019 har været et begivenhedsrigt i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. I løbet af året har vi deltaget i mange møder i de forskellige fora, vi er medlemmer af, både fag-faglige og fagpolitiske art. Herudover har vi lavet fire numre af Religion, og så har der været afholdt et spændende kursus om religion og materialitet på Paderup Gymnasium i foråret, og i efteråret har vi afholdt kursus om asiatiske religioner på det buddhistiske center Gomde på det naturskønne og smukke Helgenæs på Djursland. Tak til alle jer, der deltog på kurserne med stort engagement. Det er en fornøjelse at lave kurser, når I møder op og er med til at diskutere og komme med interessante indspark undervejs. I det kommende år har vi lige nu to kurser i støbeskeen: Et KS-kursus og vores generalforsamlingskursus i efteråret, hvor vi har planer om at fokusere på det fjerde emne på c-niveau. Hold øje med vores facebook-gruppe og vores hjemmeside, hvor vi snart annoncerer datoer for kurserne.

Med udgangen af året siger vi farvel til to stærke og markante medlemmer af bestyrelsen. Tidligere formand, Signe Elise Bro og Birgit Andersen har valgt at træde ud af bestyrelsen efter mange års medlemskab. Bestyrelsen siger jer begge en meget stor tak for jeres fantastiske og engagerede arbejde i bestyrelsen. I vil blive savnet.

Men når nogle går ud, må andre træde til. Da Signe forlader bestyrelsesposten midt i en valgperiode, har Mads Rokkjær Hammer, HF & VUC Fyn i Svendborg, der har været førstesuppleant, valgt at træde ind på Signes plads. Det er vi rigtig glade for. Birgits valgperiode udløb på almindelig vis, og derfor indkaldte vi i efteråret til valg. Kirsten Slot, Svendborg Gymnasium, og Jesper Østergaard, Aarhus HF og VUC, stillede op til genvalg, og så havde Regina Ulf Christensen, Hasseris Gymnasium, der tidligere har været andensuppleant til bestyrelsen, valgt at stille op, hvilket vi også er rigtig glade for. Da, der ikke var modkandidater opstillet, er Regina blevet valgt ind uden kampvalg, og Kirsten og Jesper er blevet genvalgt. Vi glæder os til at kunne konstituere bestyrelsen på ny den tredje weekend i januar, hvor den nye bestyrelse mødes for første gang og tager hul på næste års arbejde. Da vi ikke havde flere opstillede kandidater betyder det, at vi kører en valgperiode uden suppleanter.

Bestyrelsens samarbejde med Dansklærerforeningen omkring medlemsadministration og regnskab er fra Dansklærerforeningens side blevet opsagt i år, og vi har derfor været på jagt efter en ny samarbejdspartner, der kan tage sig af det tidskrævende administrationsarbejdet, og vi har nu indgået en ny og god aftale med firmaet Dit sekretariat fra Viborg. Samarbejdet er ved at blive kørt i gang og træder for alvor i kraft pr. 1. januar. Det er en proces, der også handler om at se på, hvordan vi arbejder og på, hvordan vi måske kan arbejde på nye måder. Bestyrelsen ser frem til det nye samarbejde med Dit sekretariat.

I forbindelse med det nye samarbejde er vi blevet gjort opmærksom på, at vores vedtægter skal ændres i forhold til, hvem der har tegningsretten i foreningen. Det- te vil blive fremlagt på næste års generalforsamling.

I det nye år bliver der for første gang mulighed for, at Religion C kan indgå i SRP-opgaverne, og bestyrelsen følger med stor interesse, hvordan vores fag kommer til at indgå, og vi tager netop dette op i de kommende numre af Religion.

Tilbage er der kun at ønske alle foreningens medlemmer en rigtig god juleferie med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle.

Thomas Thomsen, Formand 

 

 

Tidligere Nyt fra bestyrelsen:

 

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2019

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2019

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2019 

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2016

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2016

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2016

Kommende kurser

Kom med til Nepal!

 

Nyt fra bladet

Religion nr 1 2020 har deadline 15/1

Vi arbejder på et temanummer om kognitionsforskning

Skriv til os hvis du vil bidrage til bladet! religion@htgym.dk

Bliv medlem

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.