Nyt fra bestyrelsen

Du er her

Del:

NYT FRA BESTYRELSEN MAj 2020

Af alle de forår, jeg har oplevet, er dette dog det mærkeligste. Mange har nok oplevet det som et forsømt forår, der er henløbet bag computerskærme med virtuel undervisning i et væk og forsøg på at holde modet oppe hos os selv og eleverne, mens man har håbet på, at en form for hverdag snart ville vende tilbage. Mit naive håb er, at vi, når I sidder med bladet i hånden i maj, der ser meget anderledes ud end den plejer, er tilbage på skolerne i en eller anden grad og kan få afsluttet skoleåret 19/20 på en nogenlunde fornuftig måde. Mon ikke vi alle har fået nogle erfaringer fra den virtuelle undervisning, som vi kan tage med i rygsækken fremover, men alle håber nok også, at det kun er denne ene gang i vores arbejdsliv, at vi skal henslæbe et forår på denne måde.

I februar var en gruppe af foreningens medlemmer afsted på et fantastisk rejsekursus i Nepal, hvor vi alle fik en ordentlig en på opleveren. Vi overværede bl.a. en fire timer lang sadhana hvor en stor flok munke og nonner anført af Chökyi Nyima Rinpoche (se bladets forside) chantede for beskyttelse mod Corona. Desværre virkede det ikke så godt.... Du kan læse mere om turen i bladet, og vi kan vist godt afsløre, at bestyrelsen er godt i gang med at se på, hvornår vi skal lave rejsekurser igen. Tak til Jesper Østergaard og Kirsten Falkesgaard Slot for en meget flot arrangeret tur.

Bestyrelsen havde i slutningen af marts aftalt et todages bestyrelses- og arbejdsmøde i Skanderborg, men det fik Coronaen spoleret, så vi afholdt i stedet virtuelt bestyrelsesmøde, og vi har siden arbejdet hver for sig med de opgaver, vi hver især har i foreningen. En af de vigtige opgaver er at få planlagt to gode kurser til her i næste skoleår. Efterårets generalforsamlingskursus bliver i Svendborg d. 1. og 2. oktober 2020 med temaet: Ny inspiration til fjerde emne. Vi har lavet aftaler med en række spændende oplægsholdere, der vil komme med nye vinkler og inspiration til vores undervisning i fjerde emne. D. 8. februar 2021 afholder vi et længe efterspurgt KS-kursus i København, hvor spændende oplægsholdere vil komme med nye vinkler på emner, der kan bruges i KS-undervisningen. Vi glæder os til at se en masse gode kollegaer i Svendborg og København næste skoleår. Husk at få jer meldt til inden sommerferien, så I har noget godt at se frem til næste skoleår!

Vi har selvfølgelig også arbejdet på bladet, som du sidder med i hånden. Vi har de sidste par gange fået en del blade retur, når de er blevet sendt ud. Det er vigtigt, at I huske at meddele adresseændring, når I flytter og ligeledes opdatere jeres email-adresser, hvis I skifter denne. Al henvendelse om ændringer i jeres kontakt skal sendes til Dit Sekretariat, som står for vores administration. Skriv til dem på rel@sekr.dk .

I forbindelse med skiftet til Dit Sekretariat fra Dansklærerforeningen har vi fået gennemgået vores medlemskartoteker, og der er blevet fulgt op på, at en række medlemmer af flere omgange har modtaget rykkere for manglende kontingentbetaling. Bestyrelsen har besluttet, at disse medlemmer, der mangler at betale bliver udmeldt inden sommerferien.

Til efteråret er der igen valg til bestyrelsen. Hvis du kunne tænke dig at vide mere om bestyrelsesarbejdet og overvejer at stille op til bestyrelsesvalget, er du meget velkommen til at skrive til mig for at høre nærmere på thomas.oe.thomsen33@gmail.com. Der vil være mere om valget i Religion 3 efter sommerferien.

Alle foreningens medlemmer ønskes hermed en god sommer, uanset hvordan den kommer til at se ud, og vi glæder os til at lave meget mere foreningsarbejde for jer til efteråret.

Thomas Thomsen, Formand

 
 

 

 

Tidligere Nyt fra bestyrelsen:

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2020 

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2019

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2019

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2019

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2019 

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2018

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 1. 2017

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 4. 2016

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 3. 2016

Nyt fra bestyrelsen Religion nr 2. 2016

Kommende kurser

Kom med til generalforsamlingskursus!

Nyt fra bladet

Religion nr 3 2020 har deadline 1/8

 

Jesper Østergaard laver temanummer

Bliv medlem

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.