Bestyrelsens arbejde

Du er her

Del:

Foreninges arbejde:

  • Foreningen er det faglige forum for religionslærere på gymnasiet og HF
  • Foreningen arrangerer og afholder faglige kurser
  • Foreningen samarbejder med og rådgiver fagkonsulenten/UVM
  • Foreningen er repræsenteret i en række udvalg, fx. Pædagogisk samarbejdsudvalg, Fællesudvalget, Kontaktudvalget, Pædagogisk Forum og EFTRE (The European Forum for Teachers
    of Religious Education)
  • Foreningen udgiver bladet Religion, der udkommer 4 gange årligt
    …og meget mere.

Kommende kurser

 

 Foreningens afholder USA-kursus itil efteråret 2023!

Nyt fra bladet

 

Deadline for Religion nr 3 2023 er 1/8

Se frem til Jespers redaktørdebut!

 

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud